Horarna astrologija

Horarna astrologija

Horarna astrologija polazi od pretpostavke da je svako ljudsko djelo pod utjecajem određenih konstelacija čiji trag sadrži u sebi, pa se prema njoj mogu raditi horoskopi mostova, hotela, organizacija i sl.