Horoskopski podznak

Horoskopski podznak

Horoskop je astrološka konstelacija zvijezda i planeta u trenutku rođenja. On se računa prema datumu, odnosno prema danu, mjesecu i godini rođenja.
Horoskopski podznak se računa prema vremenu rođenja tj. prema satu i minutama rođenja.
Svaka dva sata na horizontu se pojavljuje se novi horoskopski znak, a svake četiri minute mijenja se stupanj toga znaka. Na osnovu toga se računa horoskopski podznak koji može biti vrlo važan dio horoskopa. Stupanj pod kojim se pojavljuje je vrh prve kuće.